Toshio Shibata, ‘Kitashiobara Village, Fukushima Prefecture’, 2016, Laurence Miller Gallery