Toshio Shibata, ‘Yokohama City, Kanagawa Pref. 2000’, 2000, Kamakura

20.3 x 25.4 cm sheet

About Toshio Shibata

Japanese, b. 1949, Tokyo, Japan, based in Tokyo and Kamakura

Solo Shows

2010
Kamakura Gallery, 
Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan,
Boundary Hunt - Type 55 -
2005
Kamakura Gallery, 
Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan,
juxtapose
1998
Kamakura Gallery, 
Ginza, Chuo, Tokyo, Japan,
Shibata Toshio

Group Shows

2014
SBI artfolio, 
Tokyo,
Japanese Photography - Postwar
1996
Kamakura Gallery, 
Ginza, Chuo, Tokyo, Japan,
Two Media