Toyohara Kunichika, ‘Actor Ichikawa Sadanji I as Wada no Shimobe Busuke’, 1873, Scholten Japanese Art