Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Classical Poem’, 1886, Ronin Gallery