Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Abe no Nakamaro’, 1888, Ronin Gallery

Condition: Very fine color and impression, light original album backing, embellished with embossing.

Series: 100 Views of the Moon

Signature: Yoshitoshi

Publisher: Akiyama Buemon Seals: Taiso

About Tsukioka Yoshitoshi