Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Abe no Nakamaro’, 1888, Ronin Gallery