Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Fukami Jikyu’, 1887, Ronin Gallery