Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Fukami Jikyu’, 1887, Ronin Gallery

Condition: Very fine color and impression, light original album backing, embellished with black lacquer and embossing, woodgrain visible.

Series: 100 Views of the Moon

Signature: Yoshitoshi

Publisher: Akiyama Buemon Seals: Yoshitoshi

About Tsukioka Yoshitoshi