Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Kinto’, 1887, Ronin Gallery