Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Mizuki Tatsunosuke’, 1891, Ronin Gallery