Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Sugawara Michizane’, 1886, Ronin Gallery