Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem by Tsunenobu’, 1886, Ronin Gallery