Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Poem of Broken Bucket’, 1889, Ronin Gallery