Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Summer Evening’, 1890, Ronin Gallery