Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Wandering Poet’, 1891, Ronin Gallery