Tsukioka Yoshitoshi, ‘Akashi Gidayu’, 1890, Ronin Gallery