Tsukioka Yoshitoshi, ‘Bon Festival Moon’, 1887, Ronin Gallery