Tsukioka Yoshitoshi, ‘Chang E Flees to the Moon’, 1885, Ronin Gallery