Tsukioka Yoshitoshi, ‘Chang E Flees to the Moon’, 1885, Ronin Gallery

Condition: Very fine color, very good impression, light original album backing, wood grain apparent, embellished with embossing.

Series: 100 Views of the Moon

Signature: Yoshitoshi

Publisher: Akiyama Buemon Seals: Yoshitoshi

About Tsukioka Yoshitoshi