Tsukioka Yoshitoshi, ‘Chofu Village Moon’, 1891, Ronin Gallery