Tsukioka Yoshitoshi, ‘Cloth-Beating Moon: Yugiri’, 1890, Ronin Gallery