Tsukioka Yoshitoshi, ‘Cooling Off at Shijo’, 1885, Ronin Gallery