Tsukioka Yoshitoshi, ‘Dawn Moon of the Shinto Rites’, 1886, Ronin Gallery

Condition: Very fine color and impression, light original album backing, embellished with metallic pigment, woodgrain visible.

Series: 100 Views of the Moon

Signature: Yoshitoshi sha

Publisher: Akiyama Buemon Seals: Yoshitoshi

About Tsukioka Yoshitoshi