Tsukioka Yoshitoshi, ‘Dawn Moon of the Shinto Rites’, 1886, Ronin Gallery