Tsukioka Yoshitoshi, ‘Fudo Myoo Threatens Yuten’, 111297, Ronin Gallery