Tsukioka Yoshitoshi, ‘Fujiwara plays the flute by moonlight’, 1883, The Art of Japan

Publisher: Akiyama Buemon

About Tsukioka Yoshitoshi