Tsukioka Yoshitoshi, ‘Ghost of Wicked Genta Yoshihira Attacking Nanba Jiro at Nunobiki Waterfall’, 1889, Ronin Gallery