Tsukioka Yoshitoshi, ‘Gravemarker Moon’, 1886, Ronin Gallery