Tsukioka Yoshitoshi, ‘Heron Maiden’, 1889, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi