Tsukioka Yoshitoshi, ‘Heron Maiden’, 1889, Ronin Gallery