Tsukioka Yoshitoshi, ‘Inside a Tokyo Brothel’, 1870, The Art of Japan

About Tsukioka Yoshitoshi