Tsukioka Yoshitoshi, ‘Ishiyama Moon: Lady Murasaki’, 1889, Ronin Gallery