Tsukioka Yoshitoshi, ‘Itsukushima Moon: A Muro Courtesan’, 1888, Ronin Gallery