Tsukioka Yoshitoshi, ‘Jade Rabbit: Sun Wukong’, 1889, Ronin Gallery