Tsukioka Yoshitoshi, ‘Joganden Moon: Minamoto no Tsunemoto’, 1888, Ronin Gallery