Tsukioka Yoshitoshi, ‘Katada Bay Moon: Saito Kuranosuke’, 1888, Ronin Gallery