Tsukioka Yoshitoshi, ‘Kiyohime Changing into a Serpent at Hidaka River’, 1890, Ronin Gallery