Tsukioka Yoshitoshi, ‘Mitokomon Mitsukuni Defeating the Ghosts in Yahata’, 1891, Ronin Gallery