Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon Above the Sea at Daimotsu Bay: Benkei’, 1886, Ronin Gallery