Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon and Smoke’, 1886, Ronin Gallery