Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon and the Heavenly River’, 1886, Ronin Gallery