Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon at Horin Temple: Yokobue’, 1890, Ronin Gallery