Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon at Sarugaku’, 1891, Ronin Gallery