Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon of Enlightenment: Hotei’, 1888, Ronin Gallery