Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon of Kintoki's Mountain’, 1890, Ronin Gallery