Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon of Pure Snow at Asano River: Chikako, the Filial Daughter’, 1885, Ronin Gallery