Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon of the Pleasure Quarters’, 1886, Ronin Gallery