Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon of the Southern Sea’, 1888, Ronin Gallery