Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moon of Yamaki Mansion: Kagekado’, 1886, Ronin Gallery