Tsukioka Yoshitoshi, ‘Moonlight Patrol: Saito Toshimitsu’, 1885, Ronin Gallery