Tsukioka Yoshitoshi, ‘Mount Miyaji Moon: Moronaga’, 1889, Ronin Gallery