Tsukioka Yoshitoshi, ‘Mountain Moon After Rain: Tokimune’, 1885, Ronin Gallery