Tsukioka Yoshitoshi, ‘ Mt. Tobisu Dawn Moon’, 1887, Ronin Gallery