Tsukioka Yoshitoshi, ‘Musashi Plain Moon’, 1891, Ronin Gallery