Tsukioka Yoshitoshi, ‘Musashi Plain Moon’, 1891, Ronin Gallery

Condition: Very fine color and impression, light original album backing, embellished with embossing.

Series: 100 Views of the Moon

Signature: Yoshitoshi

Publisher: Akiyama Buemon Seals: Yoshitoshi

About Tsukioka Yoshitoshi